Prace magisterskie i problem plagiatu - definicja

Wyszukaj:

Żeby nie popełnić jakiegoś błędu podczas pisania prac magisterskich, trzeba przede wszystkim wiedzieć, jak się go definiuje. Bez tego wiedza studenta czy innego autora jest mocno ograniczona i może zrobić coś zupełnie nieświadomie. Jednak to nie jest usprawiedliwienie, ponieważ nie można zasłaniać się nieznajomością prawa. Problem plagiatu - choć wydawać by się mogło, że znany - nadal występuje i to dość często.

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że plagiat to kradzież. Jest to skopiowanie cudzego pomysłu/tekstu/pracy od kogoś i podpisanie własnym nazwiskiem. Niezależnie, czy będą to zdjęcia, wiersze, opowiadania, piosenki, wynalazki itp. Takie postępowanie jest przestępstwem, które ścigane jest przez polskie prawo. Dokładnie zdefiniowanie problemu pokazuje, że bardzo łatwo dopuścić się tego przestępstwa. Zwłaszcza w czasach Internetu.

Kradzież intelektualna również jest kradzieżą. Plagiat jest jednak dość trudno definiowany w ujęciu prawniczym, ponieważ sama definicja zawarta w polskim prawie jest bardzo ogólnikowa i daje możliwości do interpretacji. Nie zmienia to jednak faktu, że samo postępowanie jest naganne i za założenia umyślne. Prawo rozpatruje problem plagiatu jako działanie świadome i z premedytacją, co grozi jeszcze większą karą.

Prace magisterskie to dość obszerne dzieła, dlatego korzystanie z cudzych pomysłów czy tekstów jest zrozumiałe - jednak trzeba to robić zgodnie z przyjętymi zasadami. Kiedy okaże się, że nawet fragment tekstu jest plagiatem - wszystko może się bardzo źle skończyć. Takie prace magisterskie nie są dopuszczane przez promotora, a autor ukradzionego tekstu może rozważyć drogę prawną względem złodzieja intelektualnego.